Tietosuojaseloste

NORLAS OY:N ASIAKAS- JA KULUTTAJAREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Norlas Oy

Y-tunnus 0112077-6

Petikontie 20, 01720 Vantaa

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jaana Blomster
jaana.blomster@norlas.fi

3. Rekisterin nimi

Norlas Oy:n asiakas- ja kuluttajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilöt, joiden henkilötietoja käsitellään, ovat asiakkaat, verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavissa vierailevat käyttäjät, uutiskirjeen tilaajat, kilpailuihin, kampanjoihin tai markkina- ja mielipidetiedusteluihin osallistujat sekä palautetta lähettävät käyttäjät.

Norlas voi käyttää keräämiään tietoja seuraaviin tarkoituksiin: asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, asiakas/kuluttajapalautteen keräämiseen ja käsittelyyn, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, kilpailujen, markkinatutkimusten ja mielipidetutkimusten toteuttamiseen. Tietoja voidaan myös käyttää mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla/kuluttajalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja/tai sopimussuhde. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä suostumuksen perusteella.

Norlas on osa Unique Companies konsernia. Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa Unique Companies konserniin kuuluville yhtiölle ja/tai ulkopuoliselle palvelujentarjoajille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja; nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä luoteltujen lisäksi seuraavia tietoja: asiakasnumero, y-tunnus tai henkilötunnus, laskutus- ja perintätiedot, yhteyshenkilöt sekä muut asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.  Poistamme tarpeettomat henkilötiedot kahden vuoden välein.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyiltä itsestään, mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas/kuluttaja luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Joissain tapauksissa tietojasi saattaa käsitellä kolmas osapuoli, joka on Norlaksen palveluntarjoaja. Näissä tapauksissa Norlas huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Norlas voi myös jakaa henkilötietojasi siinä laajuudessa, kuin mitä sovellettava laki, määräys, oikeusprosessi tai täytäntöönpantava viranomaisen pyyntö vaatii.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Evästeet

Norlas käyttää evästeitä digitaalisissa palveluissaan. Lisätietoa siitä, miten Norlas käyttää evästeitä, mitä varten niitä käytetään ja miten voit estää niiden käytön, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastusta ja/tai korjausta ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön rekisteriä koskevissa asioissa ja toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse.

 11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöömme ja toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse.

 12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

 

Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka sivusto tallentaa tietokoneeseesi tai laitteeseesi vieraillessasi sivustolla. Evästeiden avulla kerätään tietoa palvelun käytöstä, käyttömääristä ja muista tilastointiin liittyvistä asioista. Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Verkkosivustollamme käytetään Google Analytics -verkkoanalysointityökalua. Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat tekstitiedostojen muodossa tietokoneessasi, parantaakseen sivuston käytön analysointia. Google käyttää keräämäänsä tietoa analysoidakseen käyttäjän asioimista sivustolla, laatii palveluntarjoajalle raportteja sivustolla tapahtuneista aktiviteeteista sekä tarjoaa sivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluita.

Google lähettää ja tallentaa evästeiden tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) palvelimilleen eri puolille maailmaa. Tallennettua tietoa saatetaan siis käsitellä eri maassa, kuin missä itse asut. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon. Lue lisää Google Analyticsin tietosuojasta ja evästeiden käytöstä: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=fi

Evästeiden estäminen

Käyttäjä voi määrittää selaimen estämään evästeet. Tällöin emme kuitenkaan pysty takaamaan, että sivustomme ja verkkokauppa toimii aiotulla tavalla.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Saat lisätietoa evästeiden estosta käyttämäsi selaimen ohjeista.

Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää lataamalla ja ottamalla käyttöön Google Analytics Opt-out Browser Add-on -vaihtoehdon. Huomaathan että evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa Norlaksen palveluiden toiminnallisuuteen.

1